Opracowujemy i wykonujemy profesjonalne systemy przeciwpożarowe i instalacje PPOŻ dostosowane do indywidualnych oczekiwań oraz konkretnych potrzeb naszych Klientów

2019-08-09

Nasza oferta obejmuje optymalnie zaprojektowane i spełniające aktualne wymogi instalacje przeciwpożarowe typu hydrantowego. Montaż sprawnego systemu PPOŻ to nie tyle inwestycja, co konieczność. Jeżeli oświetlenie zapasowe jest stosowane jako awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, to instalacja powinna spełniać wymagania według niniejszej normy i odpowiednich norm dotyczących wyrobów i przewodów. Opracowujemy i wykonujemy profesjonalne systemy przeciwpożarowe i instalacje PPOŻ dostosowane do indywidualnych oczekiwań oraz konkretnych potrzeb naszych Klientów. Materiały ogniochronne w budownictwie, instalacje ppoż. Jednym z jej elementów są instalacje hydrantowe – to stosunkowo proste technicznie urządzenia, jednak w znaczący sposób wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ppoż. Nasz ppoż sklep dba o to, aby oferować Państwu oczekiwane i najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wprowadzenie nowej normy nie skutkuje obligatoryjnym obowiązkiem wymiany istniejącego w budynku oznakowania bezpieczeństwa. Rozporządzenie dopuszcza wykorzystanie drabin trwale zamocowanych do konstrukcji, a dodatkowe normy ustalają wymagania dla konstrukcji spełniających różne role. Każdy sygnalizator w instalacji przeciwpożarowej musi być konstruowany w oparciu o normy prawne oraz rozporządzenia MSWiA. Instalacje gazów palnych technicznych oraz medycznych wykonanych z przewodów miedzianych. Główną rolę w kształtowaniu wielu norm w dziedzinie elektrotechniki odgrywają następujące normy dotyczące budowy i użytkowania instalacji elektrycznych. Pomimo tego ważność dopuszczeń wg tej normy wciąż obowiązuje. Obiekty wyposażone w instalacje hydrantowe typu zewnętrznego i wewnętrznego – zgodnie z przepisami – powinny być poddawane przeglądom technicznym raz w roku. Nowoczesne instalacje hydrantowe projektowane są przez zespoły fachowców w sposób idealnie dopasowany do właściwości obiektu, w którym będą się znajdowały. Instalacje gazowe z miedzi projektuje się podobnie jak ze stali, uwzględniając różnice technologiczne wynikające z zastosowania innego materiału. Instalacje tryskaczowe projektowane są do działania w pierwszej fazie powstawania pożaru, w celu ugaszenia źródła ognia w miejscu jego powstania oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia. Znak „wyjście ewakuacyjne” z normy europejskiej oznaczał dotychczasowo „drzwi ewakuacyjne”. Każdy projektant oraz monter systemów przeciwpożarowych powinien zdawać sobie sprawę z tego, że instalacje przeciwpożarowe służą ratowaniu życia. Montaż systemów PPOŻ jest również świetnym rozwiązaniem dla Klientów chcących po prostu podnieść poziom bezpieczeństwa pod względem ochrony przeciwpożarowej. System PPOŻ zawsze dobieramy odpowiednio (pod względem jakości i kosztów) do potrzeb obiektu i oczekiwań zleceniodawcy.